సంప్రదించవలసిన చిరునామా

స్వాగతం-స్పందన ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక

  • RTGS(Real Time Governance Society),
  • Block-1, A.P. Secretariat,
  • Velagapudi, Amaravati.
  • ఇ-మెయిల్ : helpspandana-ap@ap.gov.in
  • టోల్ ఫ్రీ: 1800 - 425 - 4440