1. దరఖాస్తుదారు

2. అర్జీ నమోదు

3. అర్జీ రసీదు

స్వాగతం-స్పందన ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక

స్పందన - ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం లో ఏ శాఖకు సంబంధించిన అర్జీ సమస్య గురించి సంబంధిత శాఖకు పంపవచ్చును. సంభందిత వారి అర్జీ తగు చర్య కోసం సంభందిత అధికారులకు పంపబడుతుంది. ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక - 1902 ( టోల్ ఫ్రీ ) కు ఎవరైనా ఎప్పుడైనా (24x7) కాల్ చేసి తమ అర్జీ స్థితిని తెలుసుకోవచ్చును.

సామాన్య ప్రజల సమస్యల పరిష్కారం కొరకు అహర్నిశలు శ్రమిస్తూ, వారి జీవితాలలో వెలుగులు నింపడమే మా లక్ష్యం
  • టోల్ ఫ్రీ: 1902
  • ఇ-మెయిల్ : helpspandana-ap@ap.gov.in

స్పందన - ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం లో ఏ శాఖకు సంబంధించిన అర్జీ సమస్య గురించి సంబంధిత శాఖకు పంపవచ్చును.

సంభందిత వారి అర్జీ తగు చర్య కోసం సంభందిత అధికారులకు పంపబడుతుంది.